Daily Sports Entertainment

info@fsport.se

Investor


2021-06-08

Årsredovisning 2020

Nu finns FSport AB’s årsredovisning för år 2020 tillgänglig för nedladdning Läs mer

2021-05-29

Kallelse till årsstämma i FSport AB

Aktieägarna i FSport AB (publ), kallas härmed till årsstämma den 30 juni 2021 klockan 10:00 på Bolagets kontor, Järnvägsgatan 9, 252 24 Helsingborg. Läs mer

2021-04-16

Kallelse till extra bolagsstämma i FSport AB

Aktieägarna i FSport AB, kallas härmed till extra bolagsstämma den 30 april 2021 klockan 10:00 på Bolagets kontor med adress Järnvägsgatan 9, 252 24 Helsingborg. Läs mer